Breng een app idee in één dag tot leven en help jouw organisatie vooruit

De workshop gebruikt de principes van design thinking en de lean startup methode om een idee of probleem snel en concreet te vertalen naar een visueel concept van een app.

Lees meer

App in a Day

Je hebt een idee voor een app die het leven van velen in jouw organisatie kan verbeteren. Het probleem is, verder dan een idee kom je niet. Hoe nu verder? Als je dit herkent, wees dan gerust, je bent niet de enige. Maar, met de juiste begeleiding hoeft dat niet zo te zijn.

Je hebt een idee, wij helpen je.

In de App Ideation Workshop bieden wij die begeleiding. Samen met experts op het gebied van design thinking en lean methodology neem je de stappen die nodig zijn om het idee uit te werken in een testbaar app concept.
Met dit appconcept overtuig je de organisatie van de voordelen van jouw idee. Vind jij jouw idee belangrijk? Neem dan het voortouw, verras je organisatie en laat jouw idee niet langer op de plank liggen.

Zo kan jouw prototype er uit gaan zien

Alle voordelen op een rij

Het App Ideation Workshop concept is bedoeld om organisaties op weg te helpen bij het realiseren van en nieuw initiatief. In één dag helpt de methodiek om te komen van een idee tot een concept van een oplossing.

Sterker nog, wij gaan één stapje verder. Naast een concept oplossing ontwerpen wij ook, ter ondersteuning, een visueel prototype. Zo kan jij na de workshop het concept testen, valideren en verrijken.

Visueel concept

Overtuig met een visueel concept

Vertel niet over je idee, maar laat het zien. “A picture tells a thousand words.” Zo overtuig jij jouw organisatie of klanten.

Visueel concept

Leuk en motiverend

De ongedwongen en interactieve aanpak zorgt voor een goede sfeer en motiveert om creatieve oplossingen te bedenken.

Visueel concept

Creëer momentum

Deze dag enthousiasmeert de deelnemers en belanghebbenden en zorgt er voor dat jouw idee in de aandacht staat.

Visueel concept

Goed onderbouwd besluiten

Bereik overeenstemming over de kern van jouw idee d.m.v. het Experience Canvas en Lean Methodology.

Visueel concept

Verrijk je idee

Onze experts helpen jou met de bewezen methodieken om te komen tot nieuwe inzichten en je idee te verrijken.

Visueel concept

Valideer je idee

“Build, measure, learn.” Gebruik het app concept om je idee testen en aan de hand van feedback te verbeteren.

Hoe ziet de dag eruit?

9:00 - 9:30
Kickoff en pitch
Introductie van het appseven team en uitleg over de dag. Gevolgd door een pitch van jouw idee.
LEAN METHODOLOGY
9:30 - 10:00
Introductie Lean Methodology
In een half uur legt onze Lean Methodology Expert het team uit wat de gedachtengang is achter deze methode.
EXPERIENCE DESIGN
10:00 - 12:00
Experience Canvas Sessie
Het Experience Canvas bied structuur om de belangrijkste aspecten van een idee en de daaruit volgende mogelijke oplossingsrichtingen in kaart te brengen.
12:00 - 12:45
Lunch Break
Even ontspannen en opladen.
EXPERIENCE
12:45 - 14:30
Walking Skeleton Sessie
Standup sessie waarbij de belangrijke en minder belangrijke functionaliteiten uit elkaar worden gehaald en geprojecteerd over de gebruikersflow. Het MVP (Minimal Viable Product) volgt hieruit.
INTERFACE DESIGN
14:30 - 16:30
Rapid Prototyping Sessie
Uitwerking van het MVP in een concept app in samenwerking met de Visual Designer.
EXPERIENCE DESIGN
14:30 - 16:30
Content Sessie
Een deel van de groep gaat onder begeleiding van een Appseven specialist aan de slag om de app te voorzien van teksten en content.
LEAN METHODOLOGY
14:30 - 16:30
Context Sessie
Een deel van de groep gaat onder begeleiding van een Appseven specialist aan de slag om te bepalen hoe een test (validatie van het MVP) het best georganiseerd kan worden.
16:30 - 17:00
Dag afsluiting
Het MVP wordt gepresenteerd aan de groep en de vervolgstappen worden besproken en vastgesteld. We sluiten de dag af met een borrel en een hapje.

Onze beproefde methodes

Design Thinking

Design thinking is een benaderingswijze voor het analyseren van een probleem en het bedenken van creatieve oplossingen gebaseerd op kennis van menselijk gedrag. Design Thinking is niet gebonden aan een stapsgewijze methode en benadrukt meer cognitieve flexibiliteit; open, vooruitkijkend en terugblikkend, met oog voor de behoefte van de mens.

Design Thinking example

Lean methodology

De Lean Methodology kenmerkt zich door een drietal stappen die steeds opnieuw doorlopen worden

  1. BUIlD
    Ontwikkel een concept voor een oplossing tot een minimaal werkbaar product (MVP)
  2. MEASURE
    test en valideer dit MVP bij de stakeholders en gebruikers.
  3. LEARN
    gebruik de feedback om de oplossing te verbeteren.
Design Thinking example

Wat is een prototype?

Een prototype is een klikbaar model zonder logica. Dit prototype geeft de look and feel van jouw app idee weer zoals dat er op de smartphone of tablet uit zou zien. Je zou kunnen zeggen, de app lijkt binnen één dag al echt te bestaan op je mobiele device.

Design Thinking example

Wat je krijgt

Poster op A-nul formaat

De uitkomst van de workshop is een beschrijving van het MVP welke wordt aangeleverd in de opmaak van een poster. Bekijk hier een voorbeeld

Klikbaar prototype

Een concept app op basis van het MVP. In de dagen na de workshop werken wij deze uit tot klikbaar prototype. Bekijk hier een voorbeeld


Wat bieden we extra

Video verslag (optioneel)

De workshop wordt vastgelegd met meerdere camera’s in een anderhalf minuut durende highlight video.

Interactief Prototype (optioneel)

Upgrade van het klikbare prototype naar een interactief prototype, compleet met animaties. Deze geeft een duidelijker beeld.

Validatie coaching (optioneel)

Valideer en test je MVP binnen de beoogde gebruikersgroep onder begeleiding van onze Lean Startup Coach.

App development (optioneel)

Laat jouw gevalideerde MVP ontwerpen en ontwikkelen tot een professionele app door onze app ontwikkelaars.

You are using un unsupported browser, which may compromise your experience. Please use Firefox or Google Chrome to get the best experience.