Design Sprint

Innovatieve trajecten

Dutch Innovation Lab

De weg naar innovatie en een nieuwe manier van samenwerken tussen studenten en bedrijven

In het kort

In de Dutch Innovation Factory moet een plek komen waarin het onderwijs, bedrijfsleven en studenten samenkomen en werken aan de toekomst: een nieuwe manier van samenwerken. Het innovatie lab.

Maar hoe komt deze koppeling van bedrijven, studenten en onderwijs tot stand? Hoe houden we deze staande? Dit waren de vragen aan de start van de Design sprint.

Waar een design sprint normaal vijf dagen duurt, doen we het dit keer in drie dagen maar nog wel met hetzelfde doel: Een gevalideerd prototype en input voor een MVP en roadmap om het Innovatie Lab tot leven te roepen.

Details

Statistieken

3 dagen

1 ruimte

Stakeholders

Dutch Innovation Factory

De Haagse Hogeschool

Lectoraten Haagse Hogeschool

Dutch Innovation Campus

Ondernemers uit Zoetermeer

Grootste uitdaging

Drie dagen de tijd hebben om werk van 5 dagen af te ronden. (Andere optie: ‘Vijf dagen werk in drie dagen afronden’)

Resultaat

Het resultaat van de Design Sprint is een gevalideerd concept voor alle toekomstige gebruikers van de (digitale) werkplekken

De validatie gaat als volgt: Het concept persenteren we aan alle gebruikersgroepen (docenten, studenten, lectoraten, ondernemers en ambtenaren) We doen dit aan de hand van tekeningen en een mondelinge toelichting op het idee en de visie. Na de presentatie interviewen we de gebruikers om te valideren of het concept gewenst en levensvatbaar is.

Na verwerking van de resultaten van de interviews is het volgende resultaat bereikt: een MVP-definitie van deze innovatieve plek. De volgende stap: een roadmap om het plan werkelijkheid te laten worden.

Dag 1 2 3

Problemen analyse en Brainstormen

De eerste dag staat in het teken van probleemanalyse en ideegeneratie. We stellen deze eerste dag de volgende hypothese vast. ‘Wij denken dat het innovatie lab de samenwerking verbetert tussen bedrijven, onderwijs en de overheid, leidend tot IT gerelateerde onderwijs/sociale/product innovaties’ Om zoveel mogelijk goede ideeën te verzamelen tijdens het innovatie proces en draagvlak te creëren voor de stappen hierna, hebben we een brainstormsessie opgezet met alle gebruikersgroepen: de docenten, studenten, lectoraten, ondernemers en ambtenaren zijn gezamenlijk tot concepten gekomen. We sloten de dag af met 7 concept pitches!

Denken in oplossingen

De pitches van de eerste dag bevatten bruikbare elementen maar maken het nog niet tot het winnende concept. We gaan verder met de vier hoofdcomponenten van het innovatie lab. Het lab zal namelijk gaan bestaan uit een digitale omgeving, een fysiek lab, een ruimte om samen te werken en een persoon die als matchmaker de gebruikers aan elkaar koppelt. Elk van deze elementen krijgt een duidelijk doel en een vorm. In de middag denken we na over de juiste validatie methode. Hoe maken we onze ideeën duidelijk en testen we vervolgens hoe groot de interesse is? We willen onze meest risicovolle aannames testen en belangrijkste vragen aan de gebruikers kunnen stellen.

Presenteren en Valideren

Om te kunnen valideren is er voorbereiding nodig, daarom stellen we interviewvragen op en bereiden we de presentatie voor. We gebruiken hiervoor tekeningen die gedurende de dagen zijn gemaakt door onze visual thinker. In de middag valideren we het concept bij alle gebruikersgroepen. Na een presentatie over het bedachte concept worden de genodigden per gebruikersgroep geïnterviewd. Zo wordt er direct informatie en feedback ingevangen en zien we of het bedachte concept in de smaak valt. En misschien nog wel belangrijker: hoe ze het anders zouden willen.

Erg goed uitgedacht traject. Ontzettend leerzaam moment waarbij duidelijk werd wat voor ideëen de betrokken partijen allemaal hebben en hoe we samen tot één concept kunnen komen.

Hub Jongen, Dutch Innovation Factory

Nieuwsgierig?

Wij zijn wel benieuwd naar jouw idee dus bel of kom langs voor een kop koffie.

Timon Del Monte Lyon

Bekijk ook

You are using un unsupported browser, which may compromise your experience. Please use Firefox or Google Chrome to get the best experience.